جستجو

تبلیغات


  تبلیغات شما در اینجا

آیا نوشیدنی های انرژی زا(هایپو بیگ بیر) باعث افزایش توانایی شما می شود ؟؟

   

  تأثیر دو نوشيدني انرژي‌زای متفاوت بر توان بی‌هوازي و شاخص خستگی نوجوانان فوتبالیست

  جواد وکیلی, منیره حرفت, فرید پاکزادImage result for ‫هایپ‬‎Image result for ‫بیگ بیر‬‎
  دکتر گایینی

   

  چکیده


  هدف: مصرف نوشیدنی‌های ورزشی در میان ورزشکاران شایع است و برای بهبود عملکرد ورزشی استفاده می‌شوند. هدف از اين پژوهش بررسي تأثير دو نوشيدني انرژي‌زاي هايپ و بيگ‌بير بر شاخصه‌های بي‌هوازي نوجوانان فوتباليست بود. روش‌تحقیق: پژوهش حاضر از نوع نیمه­تجربی بود. بدين منظور 12 فوتباليست پسر با میانگین و انحراف استاندارد سن 65/0 ± 67/16 سال، قد 87/5 ± 33/167 سانتي­متر، وزن 70/9 ± 84/61 کيلوگرم و شاخص توده بدنی 82/2 ±17/22 که 2 سال سابقه تمرین و مسابقه در رشته ورزشی فوتبال داشتند، به عنوان نمونه آماری انتخاب و  پس از تکميل پرسشنامه تندرستي و فعاليت بدني در محل آکادمي ملي المپيک حاضر شدند. آزمودنی‌ها در سه هفته متوالي و در يک طرح تحقیقی متقاطع، بعد از مصرف وعده صبحانه استاندارد، مقدار 6 ميلي ليتر به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن يکي از سه نوشيدني بيگ‌بير، هايپ يا دارونما(پودر ويتامين  Cو سديم ساخارين) را مصرف کردند. پس از 5 دقيقه گرم کردن با الگوي يکنواخت، آزمون رست به منظور تعیین توان بی‌هوازی اوج، توان بی‌هوازی متوسط و شاخص خستگی از کلیه آزمودنی‌ها  گرفته شد، براي تحليل داده‌ها از آزمون آنواي يک راهه با اندازه­گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی LSD در سطح معنی داری 05/0>α استفاده شد. یافته­ها: داده‌هاي مطالعه‌ي حاضر نشان داد بین توان بی‌هوازي اوج (31/0=p)، متوسط توان بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هوازی (22/0=p) و شاخص خستگي(81/0=p) در 3 مرحله مصرف مکمل یا دارونما تفاوتی مشاهده نشد.

  نتیجه‌گیری: براساس نتایج تحقیق، به نظرمی‌رسد مصرف نوشیدنی‌هاي انرژي‌زاي هايپ و بيگ بير نمی‌تواند موجب بهبود شاخصه‌های  توان‌هاي بی‌هوازي و کاهش خستگی نوجوانان فوتباليست شوند.

   


  این مطلب تا کنون 57 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ شنبه 10 مهر 1395
  منبع
  برچسب ها : توان ,مصرف ,شاخص ,آزمون ,فوتباليست ,حاضر ,نوجوانان فوتباليست ,توان بی‌هوازی ,انرژي‌زاي هايپ ,خستگی نوجوانان ,شاخص خستگی ,
  آیا نوشیدنی های انرژی زا(هایپو بیگ بیر) باعث افزایش توانایی شما می شود ؟؟

تبلیغات


  Ads

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز سه شنبه 5 ارديبهشت 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر